Make your own free website on Tripod.com
[../_borders/disc4_ahdr.htm]

Pindaaan Perlembagaan Negeri Kelantan.

name: Ana
email: dextra@yahoo.com

Comments

Apakah akan dijalankan juga Perlembagaan yang telah dipinda walaupun tidak dengan persetujuan Tuanku? Kalau demikian apakah status Perlembagaan tersebut adakah ianya sah disisi undang-undang?

[../_borders/disc4_aftr.htm]